تعرفه چاپ لیبل

لیست قیمت چاپ لیبل فرم عمومی بدون قالب اختصاصی

جهت چاپ با برش اختصاصی با دفتر مجموعه تماس حاصل فرمائید

 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPi – CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف

چاپ لیبل گلاسه

تیراژ ۱۰۰۰
۲۰۰۰ تیراژ
تیراژ ۵۰۰۰
سایز ویزیتی ( ۸٫۴ * ۴٫۸ سانتی متر )
۷۶۰۰۰ ت
۱۲۲۰۰۰ ت ۱۶۴۰۰۰ ت
سایز آ۶ ( ۱۰*۱۴ سانتی متر ) ۱۳۶۰۰۰ ت
۲۳۲۰۰۰ ت ۴۵۵۰۰۰ ت
سایز آ۵ (۲۰*۱۴ سانتی متر ) ۱۹۸۰۰۰ ت
۲۵۵۰۰۰ ت
۶۷۵۰۰۰ ت
سایز آ۴ (۲۱*۲۹ سانتی متر ) ۲۳۶۰۰۰ ت
۳۴۵۰۰۰ ت
۸۹۵۰۰۰ ت
لیبل سی دی
۱۵۵۰۰۰
سایز اختصاصی
تماس تماس تماس
 در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۵ الی ۱۰ درصد وجود خواهد داشت.
 ارسال فایل بصورت JPG و ۳۰۰ DPI . CMYK حاشیه برش ۴ میلی متر از هر طرف