ثبت سفارش

پس از مرحله سفارش محصول و پرداخت آنلاین، شماره سریال فاکتور خود را بهمراه فایل طرح خود به ایمیل ivisit.ir@gmail.com ارسال نمائید، شایان ذکر می باشد اطلاعات شما مبنی بر فاکتور پرداختی شما در سیستم ثبت خواهد شد. فایل های خود را میتوانید بصورت JPG و یا Zip شده ارسال نمائید.

برای سفارشات یوی موضعی به غیر از طرح اصلی شما باید ۲ طرح بابت قسمت موضعی بصورت تکرنگ نیز ارسال کنید، در صورتی که یکروی سفارش شما موضعی دارد و روی دیگر سفارش بدون موضعی می باشد، طرفی که پوشش موضعی ندارد باید یک فایل سفید ارسال شود.