چاپخانه

مجهز به استودیو تخصصی عکاسی و طراحی

مجهز به دستگاه پلیت ستر ۴/۵ ورقی سوپر استر تمام اتومات
مجهز به دستگاه اسپکترو پلیت جهت کنترل کیفیت ترام روی زینک

۲ دستگاه ساکورایی ۲۰۰۴ – ۴ رنگ دو ورقی


یک دستگاه ساکورایی ۲۰۰۱ – ۴ رنگ دو ورقی
یک دستگاه هایدلبرگ ۴ رنگ دو ورقی اسپید مستر ۲۰۰۴ – CD
یک دستگاه هایدلبرگ ۴ رنگ دو ورقی اسپید مستر ۲۰۰۸ –  SM
یک دستگاه هایدلبرگ ۴ رنگ دو ورقی اسپید ۲۰۰۶ – SM
یک دستگاه هایدلبرگ تکرنگ دو ورقی اسپید ۲۰۰۰ – SM
یک دستگاه برش پلار ۲۰۰۰ با دهانه برش ۱۱۵ E سانتیمتر
یک دستگاه لبه گرد کن ۲۰۰۰

مجهز به دستگاه کنترل رنگ ( Easy Trax )
سیستم مانیتورینگ : نمایش فرم چاپی در هنگام چاپ در مقیاس اصلی
شیفت کاری ۲۴ ساعته

۲ دستگاه تاکنی اشتال بری ۳ ورقی
یک دستگاه تاکنی اشتال آپارتی ۳ ورقی
یک دستگاه تاکنی اشتال آپاراتی ۲ ورقی
یک دستگاه مفتول زن مولر مارتینی
یک دستگاه برش پلار E 115
یک دستگاه UV شابلنی
یک دستگاه چسب گرم ۳۰ خانه مولر مارتینی ( خط کامل )