دفترچه یادداشت پیشگامان انرژی پارس

طراحی و چاپ دفترچه یادداشت ۱۰۰ برگی شرکت پیشگامان انرژی پارس، این دفترچه ۲ یادداشت ۵ * ۵ صدبرگی بهمراه یک جلد گلاسه ۳۰۰ گرمی سلفون مات دارد. چاپ برگه های یادداشت بصورت تکرنگ یکرو و جلد بصورت ۴ رنگ می باشد. تیراژ ۲۰۰۰ عدد

35

پشتیبانی
ارسال دیدگاه