دفترچه یادداشت پیشگامان انرژی پارس

طراحی و چاپ دفترچه یادداشت 100 برگی شرکت پیشگامان انرژی پارس، این دفترچه 2 یادداشت 5 * 5 صدبرگی بهمراه یک جلد گلاسه 300 گرمی سلفون مات دارد. چاپ برگه های یادداشت بصورت تکرنگ یکرو و جلد بصورت 4 رنگ می باشد. تیراژ 2000 عدد

35

پشتیبانی
ارسال دیدگاه