طراحی سربرگ دیجیتال

ست اداری نفیس وستا

اکثر مشاغل ها می خواهند همراه با کارت ها و پاکت نامه های تجاریشان لوازم التحریر مختص به خود را داشته باشند ، اما پست الکترونیکی آنها چطور؟ یک امضای ایمیل ممکن است به اندازه کافی برای آگاه سازی گیرندگانی که شغلشان همین است و نام تجاری خود را تقویت می کنند حرفی برای گفتن نداشته باشد.

همراه با ساختن فرم سربرگ به صورت منظم، سعی کنید یک سربرگ الگو بدون تغییر و پاورقی برای ایمیل های مشتریانتان مانند مواد چاپی آنها ایجاد کنید. با استفاده از همان طراحی برای سربرگ، یک فایل المثنی ایجاد کنید و کیفیت تصویر آن را به 72 Dpi درهر اینچ مربع برسانید. حتی الامکان کمی روی عرض سر برگ و پاورقی کار کنید تا به طراحی ای دست پیدا کنید که ایمیل را به شیوه ای جذاب پیوند دهد.

مشتری شما می تواند تصویر را با استفاده از وارد کردن گزینه تصویر، وارد ایمیل نماید. به یاد داشته باشید که ایمیل های مبتنی بر وب مانند Hotmail و یاهو ممکن است گزینه ای برای وارد کردن تصاویر به این روش را نداشته باشند. یا می توانید ایمیل خودتان را در قسمت گیرنده ایمیل ایجاد کنید و سپس آن را به مشتری خود منتقل کنید. به این ترتیب، آنها می توانند ببینند که چگونه گیرنده قادر به مشاهده ایمیل خود خواهد بود و از آن ایمیل به عنوان یک الگو برای ایجاد همه ایمیل های اضافی خود استفاده خواهند کرد.

پشتیبانی
ارسال دیدگاه