طراحی لوگو گارانتی تلاش

طراحی لوگو گروه تلاش

فرآیند طراحی لوگو گروه فناوری و اطلاعات تلاش نیز پس از اجرای اتود های متعدد نیز با رضایت کارفرمای محترم به اتمام رسید. با توجه به معیار های کاری و فعالیت این گروه سعی و طبق درخواست کارفرمای محترم مبنی بر لوگو تایپ بودن ، روند کار به سمت طراحی فونت فارسی که مولفه های دیجیتالی بودن را بهمراه داشته باشد شروع شد و پس از طراحی و اتود زدن چند طرح ، طرح زیر مورد تائید قرار گرفت. همیشه در طراحی لوگو باید به نکات متعددی توجه داشت ، سادگی در انتقال پیام ، مرتبط با صنف و صنعت مربوطه ، در سایز های کوچک نیز خوانایی داشته باشد و امکان ساخت مهر در کوچکترین سایز نیز فراهم باشد و مواردی که همه در طراحی یک لوگو جزو الویت های طراحی باید قرار بگیرد.

طراحی لوگو گروه تلاش

طراحی لوگو گروه تلاشطراحی لوگو گروه تلاش

پشتیبانی
ارسال دیدگاه