فولدر 3 لت نوین پنجره آتا

چاپ و طراحی کاتالوگ

طراحی و چاپ و صحافی فولدر 3 لت نوین پنجره آتا ، 6 صفحه ، بهمراه محل قرار گیری کاغذ در لت وسط، در چاپ این فولدر از پوشش سلفون مات و یوی موضعی استفاده شده است، که جلوه ای دو چندان به این کار داده است. تیراژ این سفارش 2000 عدد، این فولدر هم بعنوان فولدر مورد استفاده قرار میگیرد هم بروشور 3 لت

چاپ و طراحی کاتالوگ

چاپ و طراحی کاتالوگ

چاپ و طراحی کاتالوگ

پشتیبانی
ارسال دیدگاه