پاکت

پاکت های اداری   نوعی پاکت برای بسته‌بندی می باشند  که معمولاً” از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاکت ها سایز بندی مختلف دارند. جنس پاکت ها می تواند از کاغذ های معمولی یا فانتزی تهیه شود که با توجه به گرم کاغذ می تواند از ۸۰ گرم تا ۱۲۰ گرم و یا بعضا با توجه به نیاز مشتری می تواند متغییر باشد.

انواع پاکت ها