چاپ کاتالوگ دیجیتال

چاپ کاتالوگ دیجیتال با تیراژ کم

چاپ کاتالوگ دیجیتال در تعداد

چاپ کاتالوگ به صورت دیجیتال در مواقعی مناسب هست که شما از چند نظر محدودیت دارید

  • محدودیت در زمان
  • محدودیت در تیراژ
  • هزینه

محدودیت زمان

با توجه به سرعت چاپ تجهیزات دیجیتال ، فرآیند چاپ دیجیتال به گونه ای است که خدمات و مراحل پیش نیازی برای آماده سازی چاپ نیاز ندارد و تهیه فیلم و زینک در این سیستم چاپ لزومی ندارد. از این رو شما فایل طراحی کامپیوتری را در کوتاهترین زمان می توانید چاپ نمائید. اما در چاپ افست هم زمان اولیه آماده سازی برای فرم بندی و تهیه زینک نیاز دارید و هم هزینه اولیه خدمات فوق را خواهید داشت.

محدودیت در تیراژ

همانطور که در بالا توضیح داده شد، شما در سیستم چاپ کاتالوگ دیجیتال نیاز به آماده سازی اولیه و تهیه فیلم و زینک و این موارد و تنظیمات ماشین چاپ ندارید. از این رو در فرآیند چاپ دیجیتال شما می توانید حتی 1 عدد نیز نمونه گیری یا چاپ کنید. اما با توجه به هزینه های اولیه در چاپ افست ، اصلا به صرفه نیست که برای تعداد کم بخواهید از شیوه چاپ کاتالوگ به صورت افست استفاده کنید.

محدودیت در هزینه

در سیستم چاپ کاتالوگ دیجیتال شما در تعداد کمتر با هزینه کمتری می توانید به کاتالوگ خود دست یابید. اما در چاپ افست با توجه به تیراژ حداقل 500 عدد به بالا شما بایستی هزینه بیشتری را پرداخت کنید.

کلیدواژه : چاپ کاتالوگ
پشتیبانی
ارسال دیدگاه