استعلام قیمت

  •   در صورتی که سفارش شما جزو فرم های عمومی مجموعه نمی باشد، و خواهان چاپ اختصاصی می باشید ، لطفا توضیحات مربوط به سفارش خود را از ارسال ایمیل برای ما ارسال نمائید،شایان ذکر می باشد در ارسال توضیحات حتما ، تیراژ، گرم کاغذ،یکرو یا دو رو بودن سفارش،تک رنگ یا 4 رنگ و یا رنگ پنجم، سایز بسته کار، خدمات اضافی مانند شماره زدن،پرفراژ،سرچسب،طلاکوب و یا سلفون و یوی  را حتما ذکر نمائید. اطلاعات ارسالی شما پس از دریافت ظرف 24 ساعت از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

  • مدت زمان پاسخگویی

    با توجه به حجم درخواست های استعلام، پاسخ درخواست ها از طریق ایمیلی که شما ثبت می نمائید تا حداکثر 24 ساعت بعد از ثبت درخواست پاسخ داده خواهد شد.


استعلام فرم اختصاصی

توضیحات مربوط به سفارش

  • 8 + 37 =