راهنمای چاپ (چاپ لمینیت برجسته )

Silk Lamination/Lamination این نوع چاپ که توسط پوشش سلفون بصورت موضعی و طرح دار باعث ایجاد برجستگی در طرح و کارت ویزیت شما می گردد. این نوع چاپ هم می تواند بصورت پوشش سلفونی و هم بصورت پوشش رنگی توسط سیلک انجام گیرد.در این روش بعد از چاپ رنگ های معمولی طرح مد نظر بصورت پوشش سلفون یا  روی کارت ایجاد می گردد.این پوشش  می تواند یک غشا نازک  باشد که در یک سطح سخت براق یا کمرنگ خشک می شود.

برای محافظت از سطح طرح دار   به کاغذ زیر آن چسبیده  و به آن یک درخشندگی خاص می دهندد. این نوع چاپ نیز باعث برجستگی کارت ویزیت شما می گردد با این تفاوت که در طرف پشت کارت شما شاهد گود شدن کاغذ نخواهید بود. این تکنیک امروزه به اسم لمینیت برجسته یا یوی موضعی شناخته می شود.در زیر به چند مدل کارت ویزیتی که به این صورت چاپ شده است مشاهده می نمائید:

toi_spot_gloss

toi_silk_laminate

toi_silk_laminate2

پشتیبانی
ارسال دیدگاه